Nieuwe Warmtewet

3 april 2014

 

Vanaf 1-1-2014 is de nieuwe Warmtewet van kracht. Zoals de huidige wetgeving momenteel is ingesteld kan deze grote consequenties hebben voor de stookkostenafrekening binnen een vereniging van eigenaars. De nieuwe warmtewet blijkt echter conflicterend te zijn met de appartementswet. Tevens bereikt deze nieuwe wetgeving bij een vereniging van eigenaars niet haar doel, namelijk het beschermen van de consument. Het is onduidelijk op welke wijze deze nieuwe wetgeving zich gaat ontwikkelen. Wij raden onze verenigingen van eigenaars aan om het mandaat te verlenen aan het bestuur voor het instellen van een onderzoek, zodat kan worden vastgesteld welke consequenties deze wetgeving heeft voor uw vereniging.

Op basis van de resultaten van het onderzoek is de vereniging in ieder geval gereed, als blijkt dat de wetgeving in zijn huidige vorm wordt doorgezet. Voor een toelichting ontrent de nieuwe Warmtewet en de bezwaren die partijen hebben tegen deze wetgeving verwijzen wij u graag naar de volgende website www.istanederland.nl en het betreffende artikel van Rijssenbeek Advocaten aangaande deze nieuwe wet De VvE en de Warmtewet: Een ongelukkige combinatie