Stichting BVVB Collectief

21 maart 2017

VvE Diensten Nederland Arnhem B.V. is lid van de Brancheorganisatie VvE beheerders. (BVVB). Daarmee onderschrijft VvE Diensten Nederland Arnhem B.V. de BVVB Gedragscode. Het bevat regels en afspraken over gedrag als VvE Beheerder. De branchevereniging wil bereiken dat er door haar leden op open en eerlijke manier zaken wordt gedaan. 

VvE beheer is het vakgebied waarin men zich bezighoudt met het beheren van Verenigingen van Eigenaars en alles wat daarmee samenhangt. Onder andere op het gebied van vergaderen en communicatie, administratief beheer technisch beheer, financieel beheer etc. De BVVB eist van haar leden dat zij handelen in overeenstemming met de BVVB Gedragscode. VvE Diensten Nederland Arnhem B.V.  geeft daarmee aan een bijdrage te willen leveren aan een constructieve ontwikkeling en toepassing van zijn beroep.

Stichting BVVB Collectief

VvE Diensten Nederland Arnhem B.V. is lid van de Stichting BVVB Collectief. Het collectief biedt VvE beheerders sinds 2016 een collectieve bemiddelingsvergunning aan. Doordat VvE Diensten Nederland Arnhem B.V. zich heeft aangesloten bij de Stichting BVVB Collectief kunnen wij met deze vergunning onafhankelijk bemiddelen in verzekeringen. Voor meer informatie over de voorwaarden verwijzen wij u graag door naar de dienstwijzer op de website van de BVVB. De vergunning is geregistreerd bij het AFM onder nummer AFM-12043832. Het KIFID nummer is 300.016421.