VvE "Veenbesstraat"

"De samenwerking is uitstekend"

Reeds jaren maken wij als Vereniging van Eigenaren gebruik van de diensten van VvE Diensten Nederland B.V. Deze samenwerking, want dat wil ik als voorzitter benadrukken, is uitstekend.

Veel zaken nemen zij voor ons uit handen, zoals:

  • de financiële administratie
  • het samenstellen van het meerjaren-onderhoudsplan
  • het verzorgen van de exploitatierekening, begroting en de balans

Ook voor bouwkundige vragen en/of technische adviezen kunnen we goed terecht bij VvE Diensten Nederland.
De communicatie en overlegsituaties met kantoor Arnhem zijn uiterst plezierig te noemen.
Kortom wij als Vereniging van Eigenaren van 72 appartementen hebben aan VvE Diensten Nederland een prima partner, waarbij zij deskundigheid, doelmatigheid, vertrouwen, voortvarendheid en het nakomen van afspraken, volgens onze ervaringen op een juiste wijze uitvoering geven.

C.J.A. van den Hoek
Voorzitter VvE