VvE Belvédère II

"Een goede en prettige relatie"

Het appartementen gebouw is gelegen aan de Vlaardingse Vaart en bevat 5 woonlagen met drie appartementen per woonlaag en een penthouse.
Gebouwd in 1993 met nog een groot deel van de eerste toen enthousiaste bewoners, slaat  de vergrijzing toe.

Het gebrek aan belangstelling, het niet aandurven van verantwoordelijkheid spelen een rol bij het vinden van opvolgers voor bestuurlijke functies. In technische zin is expertise aanwezig, een kascie voert de vereiste controles uit  maar de totale aansturing van de VvE is in handen gelegd van VvE diensten Nederland.

Met het bureau Rotterdam is sinds 2004 een goede en prettige relatie opgebouwd. Zij voeren het beheer op adequate wijze en reageren goed op problemen zowel in administratieve, juridische als technische zin. 
Zij spelen hierbij in op de problemen tussen bestuur en bewoners, waaraan helaas ook onze kleine gemeenschap niet  kan ontkomen.

Dit geeft mij als voorzitter de zekerheid  dat de belangen van de VvE gewaarborgd blijven indien geen opvolgers gevonden kunnen worden bij aftreden van de huidige bestuursleden.