VvE Hobbemaplein / H. Costerstraat

"We zijn buitengewoon tevreden"

"Onze VvE wordt sinds de oprichting van het bedrijf in 2001 door VvE Diensten Nederland Den Haag B.V. bestuurd.
We zijn buitengewoon tevreden over de wijze en accuratesse waarmee de administratie wordt gevoerd.
Jaarrekeningen met balans, exploitatieoverzicht en toelichting, alsook de begrotingen zijn helder en inzichtelijk. In alle jaren heeft de kascommissie nooit een boekhoudkundige fout of omissie bij de toepassing van de zes verschillende verdeelsleutels vastgesteld.
De begeleiding in de uitvoering en eventuele bijstelling van, alsook het aanvragen van diverse offertes naar aanleiding van het meerjaren-onderhoudsplan is uitstekend.
Een groot voordeel van VvE Diensten Nederland Den Haag B.V. is, dat zij een aparte technische dienst/afdeling hebben, die per projekt tegen een vast percentage van de aanneemsom kan worden ingehuurd. Zij geven bij offertes over technische zaken advies met betrekking tot een keuze en begeleiden dan het gehele proces vanaf het Plan van Aanpak tot en met de oplevering. Ook de aldaar werkzame mensen hebben we steeds als ter zake zeer deskundig ervaren.
In 2012 is er een deel van ons gemeenschappelijk parkeerterrein aan een van de bedrijfsruimten van de VvE verkocht. Ook deze juridisch gecompliceerde kwestie, die o.a. een wijziging van de splitsingsakte betekende, is deskundig begeleid.
De Vergadering van Eigenaars wordt steeds met de voorzitter in een gesprek voorbereid, waardoor vergaderingen vlot verlopen; de notulen zijn altijd een uitgebreide weergave van het besprokene.
Kort samengevat: VvE Diensten Nederland Den Haag B.V. is ten zeerste aan te bevelen wanneer u overweegt een professionele bestuurder in te huren.

Dr. J.L.C. Zonneveld
Voorzitter VvE Hobbemaplein 30 / Herman Costerstraat 11 t/m 54 en 60 te ´s-Gravenhage.