VvE's IJsselhave

"Klantgerichte communicatie, professionele uitstraling, brede ervaring en netwerk van onderhoudspartijen"

"In 2007 is de bouw gestart van het pand IJsselhave Doesburg, op een mooie plek aan de kade van de IJssel in Doesburg. De oplevering heeft in 2009 plaatsgevonden. Het pand kenmerkt zich niet alleen door de mooie uitstraling, maar ook door de combinatie van 41 koop appartementen, 24 huur appartementen, een restaurant annex hotel en een gemeenschappelijke parkeergarage. Bij de ontwikkeling van het pand zijn 5 VvE’s opgericht, 4 voor de genoemde onderdelen en een Hoofd VvE waar de gemeenschappelijke belangen van het totale pand worden behartigd.

Na een periode van 5 jaar ontstond bij de VvE’s de behoefte aan een verdere professionalisering van de uitvoering van de beheeractiviteiten. Als belangrijkste doelstellingen zijn daarbij gedefinieerd:  een duidelijke taakverdeling tussen bestuur en beheer waarbij de beheerder een proactieve adviesrol naar het bestuur vervult, een adequate en altijd up-to-date zijnde invulling van financieel en administratief beheer alsmede een vakkundige en continue uitvoering van het technisch beheer. Het geheel tegen een marktconforme prijs. Daarnaast diende de te kiezen partij over aantoonbare ervaring en continuïteit te borgen.

Door de 5 VvE’s is een selectiecommissie samengesteld die met dit eisenpakket een 7-tal potentiële beheerorganisaties heeft bekeken. Op basis daarvan is een uiteindelijke selectie van 2 voorkeurkandidaten gekomen. Na verdere gesprekken en onderhandelingen is vervolgens door de besturen en leden van de 5 VvE’s unaniem gekozen voor VvE Diensten Nederland Arnhem b.v.
Belangrijkste redenen voor deze keuze zijn de professionele uitstraling en brede ervaring, het brede netwerk met technische onderhoudspartijen, de klantgerichte en moderne communicatielijnen naar bewoners en eigenaars en de positieve referenties van andere VvE’s.

Per 1 januari 2013 is het nieuwe beheercontract ingegaan. Na een redelijk snelle en geruisloze overdracht van de werkzaamheden zijn we nu aanbeland in de uitvoeringsfase. Met vol vertrouwen kijken wij uit naar een gedegen samenwerking met VvE Diensten Nederland Arnhem b.v. welke zal resulteren in de gedefinieerde doelstellingen."

Namens de 5 besturen VvE's IJsselhave te Doesburg