VvE Waterlinze

"Er wordt ons veel werk uit handen genomen"

"Het bestuur van VvE Waterlinze is bijzonder tevreden over de manier waarop samen wordt gewerkt. Er wordt het bestuur (immers “gewone” bewoners) veel werk uit handen genomen o.a.:

  • de financiële administratie waaronder de verwerking van alle transacties, dagboekhouding, begroting en jaarrekening
  • het onderhouden van contacten met verzekeraars, bouwbedrijven etc.
  • ondersteuning en begeleiding van:
  • grote bouwkundige werkzaamheden op locatie
  • juridische kwesties
  • jaarstukken en jaarlijkse Vergadering van Eigenaars
  • bestuurlijke vraagstukken

De contacten met de directie en medewerkers verlopen op prettige wijze, er wordt altijd naar de beste oplossing gezocht."