VvE West End IV

'een ideale samenwerking'

IN GOEDE HANDEN                       

10 jaar geleden betrokken mijn vrouw en ik voor het eerst in ons huwelijk een koopappartement. We wisten dat we vanaf dat moment automatisch lid waren van de Vereniging van Eigenaren. Verder ging onze kennis echter niet. 
Wel viel mij tijdens de eerste vergadering van eigenaars op, dat de manier waarop het onderhoud gepleegd werd niet getuigde van een bepaalde visie. Onze bestuurder VvE-Diensten Nederland Den Haag werd er te weinig bij betrokken.

Twee jaar later werd ik voorzitter en met een aantal enthousiaste medebewoners stelden we een Huishoudelijk Reglement op en zorgden we er voor dat er een Meerjaren Onderhoudsplan kwam.
 Voor de uitvoering van dit plan met al z'n financiële consequenties is de steun van een goede VvE-beheerder erg belangrijk. En die goede beheerder is voor ons VvE-Diensten Nederland Den Haag.

Het is buitengewoon prettig met een vaste accountmanager te maken te hebben.  Zij zorgt voor het financiële - en administratieve beheer. Begroting en jaarstukken zijn altijd op tijd klaar, de notulen van de Vergadering van Eigenaars liggen al snel bij de leden en op alle verzoeken en vragen onzerzijds wordt snel en adequaat gereageerd. Voor advies en steun op bouwkundig en technisch gebied doen we een beroep op de bouwkundig beheerder. 
Kortom, een ideale samenwerking! VvE West End IV is een actieve en goed georganiseerde vereniging. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet, de bekwaamheid en de betrokkenheid van de medewerkers van VvE-Diensten Nederland Den Haag. Daarom hoop ik dat die goede samenwerking nog lange tijd blijft bestaan.

Piet Schuil, voorzitter VvE West End IV