Woonpark 'De Oude IJssel'

"De schade- en technische herstelafwikkeling was van een bijzondere kwaliteit"

"Geachte heer Pere,

Het afgelopen jaar was voor onze vereniging van eigenaars een bijzondere. In mei werden wij getroffen door een enorme  wateroverlast in de kelderruimte van gebouw 2.

De schade- en technische herstelafwikkeling door u, en uw medewerkers, was van een bijzondere kwaliteit. Zowel logistiek, technisch alsmede de afwikkeling met de verzekeraar verliepen op een zodanige wijze dat daar vanuit onze vereniging alle waardering voor is.

De afgelopen vergadering stond in het teken van een aantal vernieuwingen. Tevens was er de gebruikelijke voorbereiding en afstemming tussen u en onze kommissie van Toezicht. Met name de opzet van de jaarcijfers en de begrotingen geeft voor een ieder een helder inzicht in de stand van zaken. Technisch geeft de Meerjaren Onderhouds Planning een helder beeld van de toekomstige groot onderhoudswerkzaamheden aan ons complex. Ook dit legt een stevig fundament in de gedachtenvorming van onze leden. Kortom een Vergadering van Eigenaars waarbij op de juiste wijze, en door toedoen van u en uw organisatie, deze vergadering in alle rust en regelmaat gehouden kon worden.

Tot slot spreken wij de wens uit dat het komend jaar, in onze relatie tot uw organisatie, op dezelfde positieve wijze mag verlopen zoals voorgaande jaren."

J. Burgers,
Voorzitter “Woonpark De Oude IJssel”, Doetinchem.