Bouwkundig beheer

Bouwkundig beheer heeft betrekking op het op lange termijn waarborgen van de bouwkundige staat van het gebouwencomplex. Onze bouwkundigen beschikken over alle benodigde expertise om het eigendom van uw Vereniging van Eigenaars tot in lengte van jaren in topconditie te houden.

Onder groot onderhoud vallen in principe alle onderhouds-werkzaamheden aan het gebouw en de daarin bevindende installaties die niet gerekend kunnen worden tot klein dagelijks technisch onderhoud.

Onder bouwkundig beheer vallen onder meer de volgende activiteiten:

  • Opstellen van een meerjarenplanning voor het te verwachten groot onderhoud voor een periode van tien jaar ten behoeve van de te creëren bestemmingsreserves;
  • Adviseren over en opstellen van een plan van aanpak voor groot onderhoud;
  • Voorbereiding, begeleiding, toezicht, controle en administratie met betrekking tot groot onderhoud en/of renovaties.

Vaak brengt de begeleiding van het uitvoeren van groot onderhoud veel extra werk – en dus extra beheerkosten – met zich mee. Om te voorkomen dat de vaste jaarlijkse vergoeding die VvE Diensten Nederland aan de VvE in rekening brengt onevenredig hoog wordt, kiezen veel VvE’s er voor de kosten voor bouwkundig beheer niet in de jaarlijkse vergoeding mee te nemen, maar hiervoor te reserveren op de meerjarenbegroting voor groot onderhoud.

 

Meer weten?
Kijk ook eens bij Veelgestelde Vragen?