Technisch beheer

Voor het technisch beheer kunt u vertrouwen op de expertise van onze bouwkundige beheerders. Zij werken uitsluitend voor Verenigingen van Eigenaars en coöperaties en zijn als geen ander in staat uw gebouwencomplex in optimale technische staat te houden. Onder technisch beheer vallen onder meer de volgende activiteiten:

Klein dagelijks onderhoud

  • Behandelen van alle aangelegenheden met betrekking tot (klein) dagelijks onderhoud van gemeenschappelijke ruimten, zaken en voorzieningen van het gebouwencomplex, inclusief aanvragen en beoordelen offertes, uitbesteding van en controle op uit te voeren werkzaamheden;
  • Opstellen van een jaarlijkse begroting voor de in het komend jaar te verwachten onderhoudswerkzaamheden; 
  • Namens de Vereniging van Eigenaars afsluiten van onderhoudscontracten voor technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouwencomplex;
  • Toezicht houden en controle uitoefenen op uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden;
  • Uitbesteding van overige leveranties en diensten ten behoeve van de gezamenlijke eigenaars.

Schadeafhandeling

  • Behandelen van schadeaangelegenheden die onder de dekking van de door de Vereniging van de Eigenaars gesloten verzekeringspolis(sen) vallen;
  • Behandelen van alle onderhoudszaken die vallen onder garantiebepalingen en toezien op de naleving van deze garantiebepalingen.

Storingen

  • Binnen en buiten kantooruren bereikbaar zijn en behandelen van dringende storingen en spoedeisende klachtenmeldingen.

 

Meer weten?
Kijk ook eens bij Veelgestelde Vragen?