fbpx

Blog

Waarom het belang van juridisch VvE advies groot is

Het belang van juridisch VvE advies is groot. Een vereniging van eigenaren heeft immers zeer regelmatig (bewust of onbewust) te maken met juridische vraagstukken. Dit komt omdat het eigendom van een appartement geen fysiek eigendom is maar vastgelegd is in een splitsingsakte. Een groot aantal vraagstukken die betrekking hebben op het beheer van het appartement moeten worden beslist aan de hand van deze splitsingsakte en hebben hierdoor een juridische keerzijde. Door gebruik te maken van juridische VvE advisering er gebruik worden gemaakt van een onafhankelijke juridische expertise. Daarnaast kunnen vraagstukken in een heldere- en concrete taal worden uitgelegd zodat de materie begrijpelijk wordt voor ieder lid van de VvE.

Zaken waarbij er gebruik gemaakt kan worden van juridische VvE advisering

Er zijn veel zaken te benoemen waarbij er gebruik kan worden gemaakt van juridische VvE advisering. U kunt hierbij denken aan zaken die betrekking hebben op het opstellen of het naleven van het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren maar ook aan zaken die betrekking hebben op de splitsingsakte VvE. Dit is immers een notariële akte waarin het gebouw en de daarbij behorende grond gesplitst is in een aantal appartementsrechten. Deze akte is opgesteld in een notarieel jargon wat niet voor iedereen eenvoudig te begrijpen is. Een VvE jurist kan helderheid in dit soort zaken bieden.

Andere situaties waarbij de specialistische kennis van een VvE jurist goed van pas kan komen, is als er gebruik moet worden gemaakt van een VvE verzekering of er gebruik moet worden gemaakt van rechtsbijstand. Daarnaast kan een VvE jurist veel zorg uit handen nemen bij situaties die betrekking hebben op bouwrecht. VvE juristen onderhandelen, bemiddelen, vertegenwoordigen en begeleiden de Vereniging van Eigenaren bij eventuele geschillen met aannemers of projectontwikkelaars.

VvE jurist voor professioneel VvE advies bij interne zaken

Uit de praktijk blijkt dat lang niet alle Verenigingen van Eigenaren zich beseffen dat er ook gebruik kan worden gemaakt van de diensten van een VvE jurist als er behoefte is professioneel VvE advies bij interne zaken. Het behoort echter wel tot de mogelijkheden om gebruik te maken van de kennis en expertise van VvE juristen als er vragen of onduidelijkheden zijn met betrekking tot het praktisch VvE beheer. Daarnaast kunnen VvE juristen opgestelde onderlinge overeenkomsten scannen en de VvE van een maatwerk advies hierover voorzien. Tot slot is professioneel VvE advies vaak zeer gewenst bij situaties die betrekking hebben op de besluitvorming in een VvE ledenvergadering of zaken die betrekking hebben op het bestuur van de vereniging.

Interesse? Neem contact op

Heeft u behoefte aan professionele VvE advisering? Neem dan gerust contact met ons op. We informeren u graag hoe wij uw van dienst kunnen zijn met juridische ondersteuning.

Deskundig advies Maatwerk Financieel en technisch beheer in huis 24/7 Bereikbaar

Waar kunnen we u mee helpen?

Verder rond