Nieuws

Rookgasafvoeren gasverbrandingstoestellen

Met het oog op noodzakelijke informatieverstrekking, melden wij u dat sinds de inwerkingtreding van de gasketelwet op 1 april 2023, er een belangrijke verschuiving opgetreden is in de verantwoordelijkheden met betrekking tot gasverbrandingstoestellen.

Rookgasafvoeren gasverbrandingstoestellen

Sinds de inwerkingtreding van de gasketelwet op 1 april 2023 is er een belangrijke verschuiving opgetreden in de verantwoordelijkheden met betrekking tot gasverbrandingstoestellen, met als voornaamste doel het verminderen van ongelukken door koolmonoxide. Deze wet stelt dat alleen installatiebedrijven en monteurs met een bewijs van vakmanschap, oftewel een CO-certificering, werkzaamheden mogen uitvoeren aan deze toestellen. Zowel de installateur als de opdrachtgever zijn verplicht om aan deze eis te voldoen, en bij overtreding kunnen beide partijen worden aangesproken door de handhaver van deze wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven dienen hun werkzaamheden uit te voeren volgens specifieke certificatieschema’s, waarvan er momenteel vijf zijn vastgesteld. Een voorbeeld hiervan is de beoordelingsrichtlijn ‘BRL K25000′, die vereist dat bij de vervanging van een gasverbrandingstoestel het afvoersysteem geschikt moet zijn voor de resterende levensduur van het toestel, minstens vijftien jaar.

Deze regels kunnen echter problemen opleveren voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), met name met betrekking tot de rookgasafvoerleidingen die gemeenschappelijk zijn voor meerdere appartementen. Installateurs zullen terughoudend zijn om een cv-ketel te vervangen als de rookgasafvoerleiding verouderd is, wat betekent dat deze systemen gecontroleerd moeten worden wanneer er onderhoud wordt uitgevoerd aan individuele cv-ketels in privégedeelten.

Afhankelijk van de feitelijke en de juridische situatie (wel of geen gemeenschappelijke rookgasafvoeren en/of cv-ketel op basis van de akte van splitsing) zal uiteindelijk per VvE, moeten worden beoordeeld aan welke vereisten moet worden voldaan.

Het is van groot belang dat VvE’s actie ondernemen als individuele eigenaren hun cv-ketels moeten vervangen en het rookgasafvoersysteem niet recentelijk is vervangen. Dit wordt nog urgenter wanneer een defecte cv-ketel moet worden vervangen, aangezien installateurs aan de CO-certificering en dus conform de BRL K25000 eisen stellen aan de status van het rookgasafvoersysteem.

Het is essentieel dat eigenaren gezamenlijk optreden en een gecoördineerd plan opstellen voor de vervanging van rookgasafvoerkanalen en cv-ketels, om efficiënter te werken en kosten te besparen. Door tijdig actie te ondernemen en een gezamenlijk renovatieplan op te stellen, kunnen aanvullende werkzaamheden worden afgestemd en overlast voor bewoners worden beperkt.

VDNE is inmiddels begonnen met het benaderen van VvE-besturen om met hen in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Het is niet haalbaar om in dit vergaderseizoen met alle betreffende VvE-besturen te overleggen. Dit proces overstijgt namelijk meerdere jaren. Indien dit bij uw VvE van toepassing is, wordt dit onderwerp tijdens een volgende vergadering van eigenaars besproken, waarbij overwogen wordt om een budget toe te wijzen, een inspectie te plannen en een actieplan op te stellen.
Deze werkzaamheden vallen niet binnen het standaard takenpakket van VDNE. Desgewenst kan VDNE hiervoor een offerte uitbrengen.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

 

Deskundig advies Maatwerk Financieel en technisch beheer in huis 24/7 Bereikbaar

Waar kunnen we u mee helpen?

Verder rond