Bouwkundig beheer

Het op lange termijn in topconditie houden van uw gebouwencomplex is cruciaal. VvE Diensten Nederland regelt het onderhoud aan gebouw en installaties, renovaties, meerjarenonderhoudsplanningen en adviseert over de opbouw van reserves.

Planmatig onderhoud
Het is belangrijk om de bouwkundige staat van uw complex ook op lange termijn te waarborgen. Zo behoudt een pand zijn waarde. Planmatig onderhoud, wat niet tot klein, dagelijks technisch onderhoud behoort, is in goede handen bij VvE Diensten Nederland. Onze technisch managers beschikken over de juiste expertise om het complete bouwkundige beheer voor u te regelen.

Meerjarenonderhoudsplanning
Onaangename financiële verassingen? Daar wordt niemand blij van! Het is voor VvE’s verplicht om een reservefonds op te bouwen. Als basis hiervoor kan VvE Diensten Nederland een meerjarenonderhoudsplanning opstellen voor een periode van minimaal tien jaar. Hierin is opgenomen het te verwachten groot onderhoud aan het gebouw en de installaties die niet vallen onder het klein, dagelijks, technisch onderhoud. Zo weet u tijdig welke reserves noodzakelijk zijn en op welke termijn.

Groot onderhoud en de begeleiding hiervan
Omdat de begeleiding van het uitvoeren van groot onderhoud of renovaties veel extra werk, en dus extra beheerkosten, met zich meebrengt, zou het jaarlijkse honorarium dat wij u in rekening brengen onevenredig hoog worden. Om dit te voorkomen neemt VvE Diensten Nederland deze kosten niet mee in het jaarlijkse honorarium, maar reserveren we hiervoor een post op de meerjarenonderhoudsplanning. De Vergadering van Eigenaars beslist uiteindelijk welke partij deze werkzaamheden uit gaat voeren.
Bij groot onderhoud en renovaties komt het nodige kijken. De voorbereiding kost veel tijd. Wie gaat het begeleiden? Wie selecteert geschikte bedrijven? En wie gaat alle leden van de VvE hierover informeren? Wij nemen u de zorg graag compleet uit handen en verzorgen de voorbereiding, de begeleiding en het toezicht tijdens de uitvoering van groot onderhoud. Ook controleren we de verrichte werkzaamheden, begeleiden we de oplevering en verwerken we alles administratief. U heeft er totaal geen omkijken meer naar.

Deskundig advies Maatwerk Financieel en technisch beheer in huis 24/7 Bereikbaar

Waar kunnen we u mee helpen?

Verder rond