Financieel beheer

Kies voor zekerheid met betrouwbaar financieel beheer en financiële planning. Debiteuren- en crediteurenbewaking, verzekeringen, opstellen van jaarstukken en begrotingen: maak optimaal gebruik van de vakkennis van VvE Diensten Nederland. Naast een eigen VvE manager en Technisch manager heeft elke VvE een eigen boekhouder op het administratiekantoor die de boekhouding van uw VvE verzorgt.

Financiën op orde
Binnen een VvE is het zeer belangrijk om de financiën goed op orde te hebben. Om nare verrassingen achteraf te voorkomen, is kundig financieel beheer een must. Wie kiest voor VvE Diensten Nederland kiest voor rust en zekerheid. Wij zijn een betrouwbare VvE beheerder met een deskundige aanpak. Zo heeft u geen omkijken meer naar het financieel beheer van uw vastgoed.

Digitaal en transparant
Wij vinden het belangrijk dat u altijd en waar dan ook inzage kunt hebben in de financiële situatie van uw Vereniging van Eigenaars. Daarom werken wij met een transparante online database “VvE Website”. Uw login biedt u gratis toegang tot alle relevante informatie, administratie en officiële documenten van uw VvE.  Zo bent u altijd op up-to-date. Daarnaast heeft het bestuur van de VvE de mogelijkheid om de winst- en verliesrekening in te zien en facturen te beoordelen alvorens deze namens de VvE betaald worden.

Debiteuren- en crediteurenbewaking
VvE Diensten Nederland verzorgt het incasseren en administreren van de ledenbijdragen. Door er structureel mee bezig te zijn, signaleren onze medewerkers al snel eventuele betalingsachterstanden. We treffen rechtsmaatregelen tegen wanbetalers en verzenden herinneringen en aanmaningen. De periodieke voorschotbijdrage wordt door VvE Diensten Nederland geadministreerd en indien gewenst geïncasseerd. We voeren het beheer en de administratie over de bankrekeningen die op naam staan van de VvE en de financiële reserves.  We verwerken nota’s en betalen de gemeenschappelijke kosten.

Begrotingen en jaarstukken
Uw VvE manager stelt een jaarlijkse conceptbegroting op, waarin de kosten en opbrengsten van de VvE zijn opgenomen. Op basis daarvan berekenen we de benodigde ledenbijdragen. VvE Diensten Nederland stelt een jaarverslag op over het verstreken boekjaar, met daarin de winst- en verliesrekening en de balans. Deze jaarstukken worden gecontroleerd door uw VvE manager en daarna ter hand gesteld van of verzonden naar de kascontrolecommissie.

Verzekeringen en energie
Wij zorgen dat uw complex goed verzekerd is en blijft tegen schade door brand en/of andere gevaren. Dit is vastgelegd in het Reglement van Splitsing. Indien gewenst kunnen we ook de afrekening van de verwarmingskosten verzorgen voor de individuele leden.

Deskundig advies Maatwerk Financieel en technisch beheer in huis 24/7 Bereikbaar

Waar kunnen we u mee helpen?

Verder rond