Administratief beheer

De basis voor een goed functionerende VvE: heldere informatieverstrekking, een nauwkeurige ledenadministratie, gestructureerde Vergadering van Eigenaren, het handhaven van regels en procedures, communicatie, correspondentie en archivering. VvE Diensten Nederland verzorgt het geheel.

Totaaloplossing
Er komt nogal wat kijken bij het beheer van een Vereniging van Eigenaren. Het is dan ook belangrijk om alles administratief goed op orde te hebben. Zo weet u altijd waar u aan toe bent. VvE Diensten Nederland kan u dit volledig uit handen nemen. We bieden als totaaloplossing diverse vormen van beheer aan.

Vergadering van Eigenaren
Jaarlijks organiseren wij een vergadering die de VvE manager ook bijwoont. Indien nodig sluit de Technisch manager hier ook bij aan. We roepen de leden bijeen en verzorgen de volmachten. De notulen worden door ons opgesteld en gedeeld met alle leden. Hierin worden alle afspraken en verplichtingen vastgelegd. Als er uit de vergadering werkzaamheden volgen, waartoe in de vergadering besloten is, dan zorgen wij voor de administratieve en/of technische afhandeling die daarbij komt kijken.

Ledenadministratie
VvE Diensten Nederland zet uw ledenadministratie op en houdt deze up-to-date. Mutaties onder de eigenaars van een complex verwerken wij en ook verrichten we alle benodigde werkzaamheden inzake eigendomsoverdrachten. Het spreekt voor zich dat we alle stukken goed archiveren voor u, waarbij we de wettelijke bewaartermijnen zorgvuldig in acht nemen. Wij leggen een digitaal archief aan en onderhouden dit.

Communicatie
Nieuwe leden van de Vereniging van Eigenaren worden schriftelijk door ons verwelkomd en geïnformeerd. Denk aan zaken als de samenstelling en bereikbaarheid van de contactpersonen, de belangrijkste zaken die de nieuwe eigenaar dient te weten en de inloggegevens van VvE Website waarop alle stukken van de VvE te vinden zijn zoals jaarstukken, notulen, begroting en reglementen. Wij verzorgen de correspondentie van de VvE met de eigen leden en andere partijen. Als eigenaren of gebruikers handelen in strijd met de splitsingsakte, het modelreglement of het huishoudelijk reglement, dan schrijven wij die aan. Wij nemen u deze zorg volledig uit handen. Ook kunnen wij de VvE adviseren over eventuele maatregelen die getroffen kunnen worden tegen deze overtredingen.

Deskundig advies Maatwerk Financieel en technisch beheer in huis 24/7 Bereikbaar

Waar kunnen we u mee helpen?

Verder rond